Teksty, copywriting, strategia i działania marketingowe

Babka: Agnieszka

Oferta:

Pomoc firmom w lepszej komunikacji z klientami. Opracowanie strategii i działań marketingowych, a także treści komunikatów i tekstów na stronę internetową.


Cena: ustalana indywidualnie dla każdego projektu

 

Napisz do nas   Oferta na strony www i sklepy   Oferta na identyfikację wizualną Oferta na pakiety wsparcia

© Zdalne Babki

Smart Ladies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Okrzei 23/58, 03-715 Warszawa, NIP 1132904880, REGON 36392074200000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606707, kapitał zakładowy 5.000 złotych.