Strony i sklepy internetowe

Babki: Agata i Marta

Oferta:

Tworzenie stron i sklepów internetowych w oparciu o wybrany szablon WordPress. Administrowanie stronami. Integracja stron z mediami społecznościowymi, konfiguracja systemu mailingowego. Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się nagle i bez uprzedzenia.


Widełki cenowe:

 

Napisz do nas Oferta na identyfikację wizualną Oferta na teksty i copywriting Oferta na pakiety wsparcia

© Zdalne Babki

Smart Ladies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Okrzei 23/58, 03-715 Warszawa, NIP 1132904880, REGON 36392074200000, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606707, kapitał zakładowy 5.000 złotych.